Leuk wonen blog

Voor de leukste ideeën

Dakterras biedt extra ruimte

Het grootste voordeel van een dakterras is dat dit extra leefruimte buiten biedt. Mensen met een huis zonder tuin kunnen door een terras op het dak toch buiten zitten. Een terras op het dak biedt vaak een veel mooier uitzicht omdat het zich hoger bevindt. Hierdoor moet een terras ook worden voorzien van een balkonhekwerk. Wanneer je huis een plat dak heeft, kun je dit platte dak geschikt maken voor een terras op het dak. Maar voor een terras op het dak moet je wel een vergunning aanvragen. Je kunt dit zelf doen, maar je kunt het ook uitbesteden aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het aanleggen van dakterrassen. Omdat ze gespecialiseerd zijn en inmiddels al meerdere jaren terrassen op daken aanleggen weten ze precies wat wettelijk mag en niet mag. Daarnaast kunnen ze je ook helpen met de tekeningen die aanwezig moeten zijn als je een vergunningaanvraag doet.

Bouwtekening maken en vergunningaanvragen

Voor het maken van een dakterras heb je dus een bouwvergunning en bouwtekeningen nodig. Bedenk dat een goede voorbereiding, in dit geval dus de bouwtekening, het halve werk is. Om een bouwvergunning te krijgen moet deze voldoen aan het bestemmingsplan, de welstandseisen, de gemeentelijke bouwverordening en als je een monumentenpand hebt ook aan de monumentenvergunning. Ook de technische eisen van de bouwtekening moeten aan het bouwbesluit voldoen. Een gespecialiseerd bedrijf dat je hebt ingeschakeld om je terras op het dak aan te leggen regelt de volgende zaken voor je:

  • Het opvragen van de originele bouwtekeningen uit het archief
  • Het maken van bouwtekeningen en plattegronden van:
  • de bestaande situatie
  • de nieuwe situatie
  • de voor- en achtergevel
  • detailtekeningen
  • Het maken van een constructie berekening
  • Het aanvragen van de bouwvergunning bij de gemeente
  • Er wordt eventueel een afspraak gemaakt bij de betreffende afdelingen van de gemeente

Als de gemeente de bouwvergunning verstrekt

Als de gemeente de vergunning verleent start het bedrijf dat je hebt ingeschakeld aan het maken van een planning. Ook al heeft de gemeente de vergunning verleend de buurt heeft nog de tijd om bezwaar in te dienen. Tijdens deze tijd wordt door het bedrijf dat het terras gaat aanleggen alvast gestart met de voorbereidingen door het prefabriceren van de onderdelen. Als de bezwaartermijn is verstreken begint het bedrijf in fases met de aanleg van alle onderdelen. Door in fases te werken wordt overlast zo veel mogelijk voorkomen. In de fabriek worden eerst alle onderdelen gemaakt. Bij jou thuis wordt ondertussen gestart door de daktoegang te maken. Wanneer de onderdelen klaar zijn komt het terras in onderdelen naar je toe. De grootte van je dakterras en het weer zijn bepalend voor de tijd die nodig is voor de aanleg hiervan.

Waar moet je dakterras nog meer aan voldoen

Je hoeft, wanneer je het aanleggen van het terras hebt uitbesteed, bijna nergens meer aan te denken. Er is echter nog wel een wettelijke eis waaraan een terras op een dak moet voldoen. Dat is de eis dat je dakterras, als deze is gelegen boven 1 meter, moet zijn voorzien van een balkonhek van minimaal 1 meter hoog. Ligt het terras boven 13 meter dan moet het hekwerk minimaal 1,2 meter hoog zijn. Het bedrijf dat je terras plaatst kan je hierbij adviseren.